HOSPODÁRSKE ELŐNYÖK

RÝCHLEJŠÍ NAPLÓZÁS

ČAS URČENÝ NA ADMINISTRÁCIU SKRÁTENÝ AJ O 80%

Čas strávený vedením denníka HACCP môžete rádovo skrátiť aj o 80%. Vďaka funkciám určeným na rýchle vedenie denníka jedniným stlačením vybavíte denník.

KRATŠÍ DENNÍK, MENEJ ADMINISTRATÍVY

Náš systém podporuje logické spojenie, integrovanie navzájom súvisiacich denníkov. Vďaka tomumáte možnosť vyplniťmenej denníkov.

LACNEJŠIEVEDENIE DENNÍKA

ŠETRITE ČASOM, MZDOU VÝPLATOU

eeHACCP používaním systému získavate čas šetríte na mzdách. Pomocou našej kalkulačky si môžete vypočítať približnú mesačnú úsporu.

ŽIADNE ĎALŠIE TLAČENIE

VYPOČÍTAJTE KOĽKO MôŽETE UŠETRIŤ!

9,000 Ft

FUNKČNÉ VÝHODY

UROBTE DOTERAZ VÁŠ NAJÚČINNEJŠÍ HACCP SYSTÉM

SYSTÉM KONTROLUJE:
zhodu vyplnených denníkov
oznamuje v prípade nedostatkov
sleduje prípadné vynechanie vedenia denníka

SYSTÉM UKAZUJE:
hraničné hodnoty
protokol postupov v prípade zistených chýb

JEDNODUCHÝ PRECHOD

JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE, ZROZUMITEĽNÁ PLOCHA

Počas vývoja programu sme zvláštny čas venovali zjednodušeniu používateľskej plochy.
Do popredia sme umiestnili tých používateľov, ktorí majú menej skúseností s obsluhou počítačových systémov. Vytvorili sme zrozumiteľný a jednoducho osvojiteľný systém.

PREDPRIPRAVENÉ DENNÍKOVÉ HACCP ŠABLÓNY

V našom systéme denníkov nájdete množstvo vopred nahratých HACCP denníkov, preto nemáte nič iné na starosti, len si vybrať jeden aj Vami používaný.

BIZTONSÁGRA TERVEZVE

FOTOGRAFICKÉ VEDENIE DENNÍKA

V kritických kontrolných bodoch môžete nastaviť fénykép készítési Vašu povinnosť. Môžete ju predpísať pred hociktorý bod, nech je to teplota alebo kontrola čistoty miesta. Tým zabezpečíte, aby ste skutočne vykonali jednotnú kontrolu a nie len zapisovali.

SAMOKONTROLNÁ FUNKCIA

Žiadne ďalšie chybne vyplnené denníky. Vďaka samokontrolnej funkcii, systém v prípade chybného zápisu upozorní a nedovolí zavrieť denník.

VYHODNOTITEĽNÉ DENNÍKY

ZISŤOVANIE CHÝB, PODPORA ROZHODNUTIA

Ďalšou výhodou elektronického systému oproti papierovému je rýchle vyhodnotenie informácií. V eHACCP denníkovom systéme si zaznačené údaje môžete vyžiadať, vyfiltrovať. Výkazy sú Vám nápomocné pri prijímaní vhodných opatrení.

MOŽNOSŤ ZDIEĽAŤ INFORMÁCIE, ZJEDNODUŠENIE PRÍSTUPU

Vďaka online platforme si môžete informáciez akéhokoľvek miesta, hocikedy vyžiadať.Výsledok denníkových činností budú vopred nastaveným osobám automaticky doručené prostredníctvom e-mailu.

VÝHODY POHODLIA

OFFLINE REŽIM

APLIKÁCIA

V systéme eHACCP pomocou vyvinutej aplikácie(android)môžete vykonať kontrolu na mobilovom zariadení aj bez pripojenia na internet. Vaše denníky môžete viesť aj cez tablet alebo mobilný telefón, využívajúc tak “samozrejmé” výhody pohodlia.

POHODLNE SI USAĎTE

ŽIADNE ĎALŠIE HROMADY PAPIERA

e V HACCPsystéme údaje o vykonanej kontrole uložíme a uchováme počas zákonom stanovenej lehoty. Nemusíte tak obchádzať hromady papiera určené na úschovu.

HĽADANIE V ÚDAJOCH

SYSTEMATIZOVANÉ ÚDAJE

Zápisky môžete pohodlne sledovať. K uchovaniu sa dostávajú systematizované a filtrované. K Vašim uchovaným denníkom sa tak môžete dostať niekoľkými kliknutiami